Pro média

Pro média

Stanovisko Královéhradeckého kraje k výzvě Mír a spravedlnost
Královéhradecký kraj se distancuje od podpory výzvy Mír a spravedlnost panem MgA. Alexanderem Peroutkou, Ph.D., ředitelem krajské Galerie výtvarných umění Náchod (GVUN). Pan ředitel, jakožto radou jmenovaný vedoucí krajské organizace, uznal nevhodnost své podpory a rozhodl se ji vzít zpět.
Rozhodně tedy neplatí, že by vedení Královéhradeckého kraje, ani žádná z krajských organizací podporovaly výzvu Mír a spravedlnost.

tisková zpráva Topografické lekce
tisková zpráva otevření GVUN Malá
tisková zpráva Náchodská výtvarná zima
tisková zpráva Impact zpod střechy