O sbírkách

O sbírkách

Součástí základního souboru děl, převedených z Městské obrazárny, byly novodobé ruské ikony a kresby. Roku 1969 byla tato sbírka doplněna převodem obrazů z Krajské galerie v Hradci Králové a roku 1984 souborem cenných děl, pocházejících z předchozí činnosti Slovanského ústavu ČSAV. Od konce 60. let a zejména v době působení J. Roubíčka galerie rozšiřovala sbírku vlastními nákupy od soukromých sběratelů (celkem 114 obrazů a soch do roku 1992). Do roku 2003 získala galerie vlastními nákupy a zejména převody z Ministerstva kultury téměř 900 kreseb. Ve stálé expozici, která představuje druhou největší sbírku ruského malířství v České republice, jsou i díla zapůjčená z Národní galerie v Praze.

Od 2. poloviny 80. let se sbírka rozšiřovala zejména z nákupů Ministerstva kultury na poznaňských přehlídkách umění socialistických zemí Interart o díla z dalších oblastí bývalého SSSR (např. početný soubor grafiky, malby a plastiky pobaltských republik), z Polska a Bulharska. Nynější ředitel Jan Kapusta sbírku rozšířil o tvorbu ruských emigrantů a inicioval rozsáhlou restaurátorskou obnovu.

Náchodská galerie shromáždila obrazy a kresby zhruba tří generací ruských malířů druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Ve sbírce jsou zastoupeni kromě ruských klasiků (F. A. Bruni, O. A. Kiprenskij, K. P. Brjullov, V. L. Borovikovskij, V. A. Tropinin, L. F. Lagorio, I. I. Šiškin, A. A. Kiselev, I. J. Repin, V. D. Polenov, E. J. Šanksová, A. Bogoljubova, I. I. Levitan, K. A. Korovin, M. V. Něstěrov, S. V. Ivanov, V. A. Serov, N. P. Bogdanov-Bělskij, F. A. Maljavin, G. K. Guk-Kravčenko, G. D. Alexejev, A. J. Archipov, A. A. Alexandrov. D.I. Melnikov a další.) i malíři působící v Paříži a na území prvorepublikového Československa (G.A. Musatov, A. Solovjev, N. Rodionov). Součástí sbírky je konvolut politické kreslené satiry (Remizov).

J. A. Kiprenskij, název díla, rok

J. A. Kiprenskij, název díla, rok

Sbírkový fond české malby od 19. do 20. století reprezentují jednotlivá díla Ludvíka Kohla, Antonína Machka, Augusta Piepenhagena, Josefa Mánesa, Jaroslava Navrátila, Antonína Chittussiho, Jaroslava Čermáka, Františka Ženíška, Maxmiliána Pirnera, Alfonse Muchy, Antonína Slavíčka, Jana Preislera, Rudolfa Kremličky, Emila Filly, Vincence Beneše, Otakara Kubína, Václava Rabase, Karla Černého, Jana Zrzavého, Jana Baucha, Josefa Istlera, Jiřího Johna, Václava Boštíka. Za komunistického režimu se sbírka rozšířila zejména Ministerskými nákupy o některá dobově poplatná díla režimních prominentů včetně členů Armádního výtvarného studia.

Sbírka kresby byla doplňována příležitostně, bez souvislosti se sbírkami malby a plastiky. Jsou v ní zastoupeni z českých autorů Quido Mánes, Josef Mánes, Julius Mařák, Hanuš Schwaiger, Alfons Mucha, Max Pirner, Jakub Schikaneder, Adolf Kašpar, Jan Zrzavý, Josef Čapek, Adolf Hoffmeister, Alfréd Justitz, Otakar Kubín, Max Švabinský, Zdenek Seydl.
Je zde rovněž kolekce ilustrací k českým vydáním klasické ruské literatury.

Jan Zrzavý, Domek na Ile de Sein, 1934

Jan Zrzavý, Domek na Ile de Sein, 1934

V sochařské sbírce jsou díla Otty Gutfreunda, Ladislava Zívra, Josefa Wagnera, Zdeňka Palcra, Olbrama Zoubka, Evy Kmentové, Jasana Zoubka, Miloslava Chlupáče, Stanislava Podhrázského, Mojmíra Preclíka, sklo Věry Liškové aj.

V 80. letech galerie zakoupila alegorii Architektury, Sochařství a Malířství sochařky Marie Wagnerové-Kulhánkové, která byla součástí Gočárova pavilonu AVU na Výstavě soudobé kultury Československa v Brně r. 1928 a původně měla zdobit vchod do rekonstruované jízdárny.</>

Reginální tvorbu z širšího regionu, prezentovanou prostřednictvím každoročních výtvarných salonů Náchodský výtvarný podzim, ve sbírce zastupují Josef Ducháč, František Krebs, Miloš Pošar, Jiří Berger, Václav Macháň, Anna Sládková, Karel Hýbl, Antonín Brunner, Emil Tylš, Jiří Kodym, Vladimír Rocman, Bohumír Španiel, Dana Holá-Charvátová, Jiří Samek, Jiří Středa, Michal Burget.

Díla ze sbírek galerie jsou ve zdigitalizované podobě přístupné široké i odborné veřejnosti zde na webu, v sekci sbírky.