Poslání

Poslání

Galerie výtvarného umění v Náchodě je paměťovou sbírkotvornou institucí zaměřenou na ruské malířství 19. a první poloviny 20. století, na české umění se zřetelem k regionu. Vlastní také fond evropského umění 16. až 20. století. Orientuje se na všechny hlavní obory současného výtvarného umění. V lichých letech pořádá na ochozu jízdárny výměnné autorské výstavy a v jejím přízemí představuje svou výjimečnou sbírku ruského malířství. V sudých letech představuje rozsáhlými retrospektivami pozoruhodné osobnosti české výtvarné scény, každoročně pak čtyřmi výstavami umělce a umělkyně věku do čtyřiceti let. Sezónu vždy v listopadu a prosinci uzavírá monumentálním salonem širšího regionu. Pro veřejnost Náchodska pořádá ob rok multigenerační výtvarnou soutěž Naše galerie s výstavou jejích výsledků. Výstavy doprovázejí katalogy a kvalifikovaná pedagogická práce s předškoláky, s mládeží základních, středních i speciálních škol a s veřejností. Vedle tvorby a prezentace sbírky je základem práce galerie výstavní, ediční a pedagogická prezentace výsledků výzkumu výtvarné sféry široce pojatého regionu. K tomu využívá nadčasové bezbariérové výstavní prostory patřící k nejpůsobivějším v České republice.