Poslání

Poslání

Galerie výtvarného umění v Náchodě je paměťovou sbírkotvornou institucí zaměřenou na ruské malířství 19. a první poloviny 20. století, na české umění se zřetelem k regionu. Vlastní také fond evropského umění 16. až 20. století. Orientuje se na všechny hlavní obory současného výtvarného umění. V lichých letech pořádá na ochozu jízdárny výměnné autorské výstavy a v jejím přízemí představuje svou výjimečnou sbírku ruského malířství. V sudých letech představuje rozsáhlými retrospektivami pozoruhodné osobnosti české výtvarné scény, každoročně pak čtyřmi výstavami umělce a umělkyně věku do čtyřiceti let. Sezónu vždy v listopadu a prosinci uzavírá monumentálním salonem širšího regionu. Pro veřejnost Náchodska pořádá ob rok multigenerační výtvarnou soutěž Naše galerie s výstavou jejích výsledků. Výstavy doprovázejí katalogy a kvalifikovaná pedagogická práce s předškoláky, s mládeží základních, středních i speciálních škol a s veřejností. Vedle tvorby a prezentace sbírky je základem práce galerie výstavní, ediční a pedagogická prezentace výsledků výzkumu výtvarné sféry široce pojatého regionu. K tomu využívá nadčasové bezbariérové výstavní prostory patřící k nejpůsobivějším v České republice.

VÝSTAVY
GVUN realizuje výstavní plán v zámecké jízdárně: v různých kombinacích v přízemí, v kabinetu kresby, grafiky a fotografie a na ochozu. Pracuje nejrůzněji s vlastními fondy; nejčastěji ale systematicky a pravidelně s atraktivním a divácky vděčným žánrovým ruským malířstvím 19. a první poloviny 20. století, na které se specializuje. Každoročně představuje osobité české umělce druhé poloviny 20. století, cca čtyřikrát v roce prezentuje mladé autory v cyklu Umělci do čtyřiceti let (malba, kresba, grafika, plastika, fotografie, foto-grafika, objekty, instalace, videoart, nová média). Autorské a kolektivní výstavy českého umění doplňuje atraktivními sbírkovými expozicemi jiných paměťových institucí. Zařazuje také prezentace okruhů užitého umění (knižní kultura, ilustrace, textilní umění, řemeslná tvorba) většinou formou tematických výstav. Pozornost věnuje také širšímu regionu, vyhledává a cestou autorských i kolektivních výstav ukazuje výrazné osobnosti regionu minulosti i současnosti. Nejaktuálnější tvorbu regionu předvádí tradiční Náchodský výtvarný podzim.