Darja Lukjanenko – Ukrajinská kultura v době války: zrychlená dekolonizace

Umělkyně Darja Lukjanenko pracuje interdisciplinárně napříč performance, textem a zahradnictvím. Od roku 2020 se staví do odporu proti existenci raket a protestuje vůči idejím kosmismu. Ve své praxi zkoumá fyzickou smyslovost skrze praktiky stimulování empatie, studuje pozice ne-lidských aktérů a snaží se o objevování forem vztahů, jimž není vlastní dominance. Darja Lukjanenko je studentkou ateliéru fotografie na UMPRUM a absolventkou žurnalistiky na Národní univerzitě v Dnipru.

Darja Lukjanenko works interdisciplinary, across performance, text, and gardening. Since 2020 she has confronted rockets and protesting cosmism. She explores physical sensuality through empathy stimulation practices, non-human position study, and discovering domination-free forms of relationships. Darja Lukjanenko is a student of UMPRUM and graduate of journalism at Dnipro National University.