Topografické lekce

Ukrajinské vizuální umění v aktuálních souvislostech
Olga Krykun, Iryna Zakharova, Masha Kovtun, Darja Lukjanenko, Polina Davydenko, Alexander Martsynyuk, Alice Nikitinová, Bohdan Sokur, Liliia Dorovská, Alisa Poslušná, Ilja Repin, Pavel Gromnickij, Ivan Anisimov a další

Galerie výtvarného umění v Náchodě představuje tvorbu současných ukrajinských umělkyň a umělců a konfrontuje ji s výběrem obrazů ze svých sbírek. Ústředním tématem skupinové výstavy Topografické lekce je migrace. Výstava tento fenomén nahlíží z rozličných úhlů a časových perspektiv a přináší na jednu platformu historické práce malířů vyrovnávajících se s násilnými společenskými proměnami v průběhu 19. a 20. století, nastupující generaci umělkyň a umělců, jejichž tvorba je ovlivněna digitáními technologiemi, ale také nejmladší ukrajinské umělkyně, které byly nuceny opustit svou vlast kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu. Současně výstava otevírá téma dekolonizace v ukrajinsko-ruském kontextu.