Topografické lekce

Ukrajinské vizuální umění v aktuálních souvislostech
Olga Krykun Iryna Zakharova Masha Kovtun Darja Lukjanenko Polina Davydenko Alexandr Martsynyuk Alice Nikitinová Bohdan Sokur Liza Ulyanova Yana Heraymovych Demian Kovalov Polina Revunenko Liliia Dorovska Alisa Poslušná Ilja Repin Pavel Gromnickij Ivan Anisimov a další

Galerie výtvarného umění v Náchodě představuje tvorbu současných ukrajinských umělkyň a umělců a konfrontuje ji s výběrem obrazů ze svých sbírek. Ústředním tématem skupinové výstavy Topografické lekce je migrace. Výstava tento fenomén nahlíží z rozličných úhlů a časových perspektiv a přináší na jednu platformu historické práce malířů vyrovnávajících se s násilnými společenskými proměnami v průběhu 19. a 20. století, nastupující generaci umělkyň a umělců, jejichž tvorba je ovlivněna digitáními technologiemi, ale také nejmladší ukrajinské umělkyně, které byly nuceny opustit svou vlast kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu. Současně výstava otevírá téma dekolonizace v ukrajinsko-ruském kontextu.

 

Ukrainian Visual Art in Contemporary Contexts
Olga Krykun Iryna Zakharova Masha Kovtun Darja Lukjanenko Polina Davydenko Alexandr Martsynyuk Alice Nikitinová Bohdan Sokur Liza Ulyanova Yana Heraymovych Demian Kovalov Polina Revunenko Liliia Dorovska Alisa Poslušná Ilja Repin Pavel Gromnickij Ivan Anisimov and more

The Gallery of Fine Arts in Náchod introduces the creations of contemporary artists from Ukraine and juxtaposes the artists‘ work with selections from the gallery’s own collection. The central theme of the group exhibition is migration. The exhibition regards this phenomenon from different vantage points and temporal perspectives, bringing together to one platform the works of 19th- and 20th-century painters (who were confronting violent social changes), an upcoming generation of artists (whose work has been influenced by digital technologies), and the youngest Ukrainian artists (who have been forced to leave their homeland due to the ongoing war conflict). At the same time, the exhibition opens and addresses the topic of decolonization in the Ukrainian-Russian context.