Výtvarný workshop k výstavě Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII.–XX. století

Flora, starořímská bohyně jara a květů byla patronkou všech rostlin, a jí byly také zasvěceny svátky florálie na pomezí dubna a května.

Výstava Flóra, Flóra, Flóra! se zaměřuje především na česká díla 20. a 21. století, jejichž tématem jsou kvetoucí rostliny v přirozeném prostředí nebo pěstované v zahradách. S dětmi se necháme inspirovat výstavou, popovídáme si o květinách, o malířích zobrazující květinové motivy a vytvoříme originální tisky rostlin.

Než si s dětmi přijdete vyzkoušet tentokrát želatinový tisk, vyjděte si na procházku a zkoumejte kvetoucí květiny a další přírodniny, usušte je a přineste s sebou.

Omalovánky >