Pro školy - Archiv 2016

Nabízíme výtvarně-vzdělávací programy pro všechny typy škol a pro širokou veřejnost ke krátkodobým výstavám a k expozici Ruského malířství 19. a počátku 20. století. Hlavní aktivitou jsou interaktivní prohlídky výstav, práce před originály uměleckých děl spojené s jejich následnou výtvarnou reflexí ve výjimečném prostředí. Jsme připraveni na všechny typy škol – od mateřských až po studenty SŠ. V připravovaných programech usilujeme o propojování výtvarné výchovy s dalšími obory, o hledání vzájemných souvislostí, spojitostí i konfrontací. Přizpůsobujeme je věku, typu školy i specifickým potřebám skupiny.
Délka programu je cca 60 až 90 minut (je možné ji časově přizpůsobit potřebám skupiny).
Cena je 40 Kč na dítě či studenta, pedagogický doprovod zdarma.
Jednoho programu se může zúčastnit najednou nejvýše 30 osob.
Nutná rezervace termínu na tel. 491 427 321 nebo e-mailové adrese karhanova@gvun.cz.

V galerii vítáme i skupiny dětí a dospělých se speciálně vzdělávacími potřebami, např. mentálně i tělesně handicapované, kterým výtvarné programy adekvátně přizpůsobíme, ale také mládež z dětských domovů. V minulosti proběhla spolupráce s MŠ a ZŠ speciální J. Zemana, speciálními třídami ZŠ T. G. Masaryka, speciálními třídami MŠ a ZŠ Teplice nad Metují, Nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež Archa. Na objednání je možné připravit program přímo na míru pro danou skupinu k aktuální výstavě s následnou výtvarnou akcí.
Pro tyto skupiny jsou programy připravovány zdarma.