Programy

Každý měsíc pořádá galerie sobotní výtvarné dílny pro rodiče s dětmi a čtvrteční dílny pro seniory. V květnu vždy slaví Mezinárodní den muzeí a galerií formou tematických přednášek, komentovaných prohlídek, divadelních představení, koncertů a workshopů s výtvarníky. V září se pravidelně účastní s obdobným programem náchodských Kuronských slavností. V průběhu roku se v galerii konají komentované prohlídky, koncerty a přednášky.

Žádný program k zobrazení...