Zápisník zmizelého

Magický baladický text Zápisník zmizelého (1916), u kterého byl teprve po osmdesáti letech definitivně identifikován autor – významný regionální literát Ozef (Josef) Kalda (1871-1921), již záhy po svém mystifikačním publikování představoval inspirační výzvu pro výtvarníky. Kulturně historickou „věčnost“ mu přineslo následné zhudebnění Leošem Janáčkem (komponováno 1917-19, poprvé provedeno 1921) ve formě originálního písňového cyklu. Básnická skladba o erotické fascinaci přerůstající v zakázanou lásku se stala základem pro řadu ilustračních doprovodů i samostatných děl. Výstava obsáhne většinu českých vydání, často provedených jako bibliofilské tisky (např. s původními grafickými přílohami Josefa Hodka, Jiřího Vláčila, Bohdana Laciny, Václava Pokorného, Aleny Antonové, Daniely Benešové, Miloslava Lhotského ad.) i zásadní stejnojmenné grafické album Karla Demela. Dominantou výstavy se pak stane velkoformátový gobelín Antonína Kybala. Výstava v širokém časovém rozpětí takřka jednoho století zahrne i grafiky a malby inspirované původním textem i zhudebněnou verzí, vydané partitury, gramofonové nahrávky, televizní a filmové záznamy i výběr dokumentů ke scénickým provedením Janáčkovy skladby.