Vincenc Vingler – ZOO v Náchodě

Vincenc Vingler (1911–1981) se po celou svou tvorbu soustředil na plastiky a sochy zvířat, výjimečně ztvárňoval lidské postavy, a to pouze ve vztahu se zvířecím motivem (ve svých cyklech Koridy či Cirkusu v 70. letech). Jeho pozice je v českém kontextu poválečného sochařství ojedinělá a výjimečná, souvisí jednak se školením v ateliéru keramiky u Heleny Johnové na pražské Uměleckoprůmyslové škole a jeho příklonu k užité dekorativní keramice zejména v padesátých letech. Na druhé straně je Vinglerova volba tématu spojována se strategickým rozhodnutím vyhnout se socialistickému realismu a témat s ním spojených. Výstava Zoo Vincence Vinglera v Náchodě je soustředěna převážně na sochařovo kresebné dílo, které není tak známé. V jeho kresbách zvířat, často s lidským výrazem, který je tak typický i pro jeho plastiky a sochy, se setkáváme s barvitým světem veselých i smutných zvířecích charakterů: s poťouchlým Paviánem (1958), ustrašeným Králíkem (1951) či smířenou Opičí mámou s mládětem (1969), které doplňuje svébytná skupina kreseb s fantaskními, surrealistickými motivy „pazvířat“ vytvořených účelově pro výstavu v Jablonci – např. Prasolín podivný (1974). Kresby doplňuje Vinglerova komornější sochařská tvorba: raný Kormorán (1944), Pavián (1950), či pozdní práce jako např. ukázka z cyklu Korida: Raněný býk (1974), nebo sochy Sova (1979) a Kočka (1978), zastoupena je také autorova grafika a práce pro knihu. Výstava bude provázena přednáškou kurátorky Mgr. Markéty Vinglerové pro veřejnost.