Václav Mach – Terénní práce

Instalace Terénní práce mapuje experimentální tavbu železa Václava Macha. Jedná se o umělecký výzkum vycházející z historické metalurgie s interdisciplinárním přesahem, ve kterém propojuje umělecké, přírodovědné, historické a technické obory. Na projektu spolupracoval s odborníky z několika fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Václav Mach podnikl několik výprav na předem vytipované lokality s možností výskytu železitých rud a pokud zde byly vhodné podmínky, realizoval experiment. Václav Mach pracuje s určitými performativními prvky a všechny momenty pramenící z procesu tavby také mapuje. Instalace složená z fragmentů použitých pecí, získané vyredukované rudy a dalších materiálů odhaluje pro diváka v podstatě celý experimentální proces výroby. Součástí instalace jsou i tři videozáznamy.

Dané téma skýtá široké spektrum technologií, praktik a dovedností, jenž bývají často přehlíženy nebo nedoceněny. Galerijní prostředí tak umožňuje dotknout se historických postupů v kombinaci se současnými analytickými metodami.

Václav Mach
27. 12. 1998
Absolvent Fakulty umění a designu. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Rozhovor s Václavem Machem na webu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Analýza vzorků kamene pomocí ICP-MS
Kámen – ICP MS květen 2023
Analýza chemického složení
Vyjádření k experimentální tavbě železa organizované Václavem Machem v Archeoparku Březno u Loun