Tomáš Smíšek – Mezi glyfy

Výstava vítěze 14. ročníku výtvarné soutěže Naše galerie. Výstava se zabývá vizuálním a informačním prvkem, který je v běžném životě všudypřítomný a nepostradatelný. Písmo, znak tvoří základní stavební kámen komunikace a je součástí lidské kultury již tisíce let. Autorova současná tvorba vychází ze zkušeností v oblasti grafického designu, kde se poprvé objevuje fascinace písmem. Racionalita, symetrie a serialita ve výtvarném umění jsou pravidla, která autor uznává a jimiž se řídí. Výstava je tak metodickou alternativou k současnému chaosu světa.

Tomáš Smíšek (*2003) je začínající umělec žijící v Bohuslavicích. Jeho současná tvorba vychází ze zkušeností v oblasti grafického designu, kde pracuje s elementárními prvky a písmem. Autor se čím dál více pohybuje na hranici grafického designu a volné umělecké grafiky. První kompozice založené na experimentování s písmem využil ve své maturitní práci, za kterou byl ohodnocen 3. místem v soutěži Studentský design – kategorie: Grafický design.
Výrazným vzorem při pohledu na písmo jakožto grafický prvek mu byl čelní představitel lettrismu a zároveň nejsystematičtější průzkumník fenoménu písma a písmových znaků Eduard Ovčáček. Jakým způsobem lze zpracovávat písmo, a jak je podstatné pro grafický design mu představil náchodský výtvarník Milan Hencl. Unikátní tvar písma a jeho charakter ho vedly k zamyšlení v jeho závěrečném projektu, který volně navazuje na společnou výstavu s Marijanou Oravcovou Dialogy/Dialogues, která proběhla na začátku dubna letošního roku v Jiráskově divadle v Hronově. V budoucnu by rád posouval písmo při experimentování s materiálem a prostorem, a pokusil se tak propojit hranici využití písma v umění a designu. Láká ho mezioborová spolupráce se studenty, kteří se věnují motion designu či textilu.
Výstava vítěze 14. ročníku výtvarné soutěže Naše galerie s názvem Mezi glyfy se zabývá vizuálním a informačním prvkem, který je v běžném životě všudypřítomný a nepostradatelný. Písmo staví do pozice samostatného grafického prvku, který vizuálně zpracovává na základě určitých zákonitostí a technik. Kompozice tvoří ručně, v sériích, pomocí monotypu. Různé metody tisku, využití šablon a kresby mu umožňují vytvářet originální textury v abstraktních či konkrétních rovinách. Racionalita, symetrie a serialita jsou pravidla, která autor uznává a jimiž se řídí. Projekt tak vymezuje prostor v současném chaosu světa a vnáší do něj vizuální formou řád.
Tomáš Smíšek absolvoval Střední průmyslovou školu Otty Wichterleho (obor Grafický design, 2019-2023) ve Velkém Poříčí. Zde v současné době také pokračuje ve studiu v nástavbovém oboru Reprodukční grafik pro média (rok ukončení 2024). Úspěšně absolvoval přijímací zkoušky na UHK Pedagogickou fakultu, obor: Grafická a intermediální tvorba.