Secese a symbolismus ve sbírkách Galerie výtvarného umění v Náchodě

Výstava představuje výtvarná díla konce 19. a prvních dekád 20. století vytvořená v secesním uměleckém slohu, posledním komplexním uměleckém stylu světového významu. Součástí výstavy jsou i díla inspirovaná dobovým symbolistním hnutím, jehož inspirační zdroje byly zčásti totožné s vybranými idejemi secese. Vedle děl (maleb, kreseb, grafických listů) nejznámějších českých umělců pracujících v secesní epoše (Alfons Mucha, Maxmilián Pirner, Max Švabinský, Vojtěch Preissig) nebo inspirovaných mezinárodním symbolismem (Jan Preisler, Josef Váchal) výstava obsahuje i díla méně známých výtvarníků počátku minulého století, a také díla výtvarníků, kteří rozvíjeli symbolistní problematiku nadále v meziválečném období (Jan Konůpek, Alois Doležel). Výstava si klade za cíl obsáhnout více poloh domácí secesní tvorby, vedle tradičně známé ornamentální a figurální secesní tvorby, také pohádkovou (Artuš Scheiner) a mytologickou inspiraci (Hanuš Schwaiger) i ukázky secesně stylizovaného krajinářství (Hugo Boettinger, Alois Kalvoda). Do výstavního souboru jsou zahrnuta i díla dosud nevystavená nebo nové přírůstky náchodské galerijní sbírky, např. akvarely Jana Konůpka. Výběr z fondu Galerie výtvarného umění v Náchodě doplňuje několik zápůjček z náchodských soukromých sbírek a ukázky secesního užitého umění.