Ruský sen Grigorije Musatova

Tematická výstava ruského umělce emigranta dlouhodobě působícího v české výtvarné komunitě

Grigorij Musatov (1889–1941) byl významný umělec ruského původu, dlouhodobě žijící v Československu, a jeho dílo je dnes bohatě zastoupeno v galeriích i soukromých sbírkách. Do Československa přicestoval ve věku třiceti a jednoho roku již jako vystudovaný malíř. Musatov se záhy v nové vlasti prosadil, stal se členem výtvarného spolku Umělecké Besedy, opakovaně vystavoval, těšil se pozornosti diváků i odborné kritiky, prodával obrazy a také ilustroval knihy pro přední nakladatelství. Jeho plátna nabízela společnosti cosi jiného a zvláštního v porovnání s domácí výtvarnou scénou, něco divokého a zároveň magického i osobitě naivního. Musatovova díla od počátku vyvolávala otázky: Jak vznikl obraz U holiče a kdo byl pro umělce vzorem? Proč tématem maleb je právě elektrifikace? Proč rybář neloví na Berounce ale na vzdálené Volze? Proč malíř zobrazuje nikoliv zelené hrušky ale šťavnatý červený meloun a proč se k tomuto tématu vrací? Před divákem se zjevuje včelař zalitý sluneční září – znázorňuje tak Musatov radost ze života nebo plátno nese jiný veskrze osobní prožitek? Sám umělec údajně nikdy náměty svých děl nekomentoval a zájemcům nic nevysvětloval, nechával diváka vyložit si je po svém, a tak osobně komunikovat s obrazem, stát se trochu i psychologickým spoluautorem díla. Výstava hledá odpovědi na tyto a další otázky v minulosti umělce, ve které se spojují fakta s mnoha legendami. Klíč k pochopení témat Musatovovy tvorby zřejmě ale tkví hluboko v ruské etapě výtvarníkova života. Po studiu řady materiálů z ruských i českých archivů mohou diváci poznat některé klíčové momenty povolžského života nejen Grigorije Musatova, ale i jeho předků. Nové poznatky umožnily zformulovat i nový náhled do umělcovy duše a svébytné poezie jeho díla. Výstava Ruský sen Grigorije Musatova (1889–1941), obsahující výběr maleb, kreseb a ilustrací, představí soubor zásadních témat Musatovovy tvorby, doplněné o kurátorský komentář.