Robert Vlasák – Tvar prostoru

Robert Vlasák (*1978) je sochařem a multimediálním umělcem. Autor pomocí technických, experimentálních prostorových instalací, soch, objektů reaguje na konkrétní sociální prostředí, na konkrétní fyzický prostor (site-specific). Realizace v galerii GVUN Malá je aktuálním vyjádřením autora ke komplexním parametrům výstavního prostoru, místa, společnosti, kde se galerie nalézá. Robert Vlasák je spolu s Janem Krtičkou vedoucím ateliéru Přírodní materiály Fakulty umění a designu univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.