Ondřej Oliva – Urban Space

Ondřej Oliva patří k talentovaným sochařům své generace. Ke své tvorbě říká: „Ve svých pracích se snažím vytvářet vizuálně zajímavé objekty, které jsou svým tvarem a obsahem čitelné i pro běžného diváka. To je také důvod, proč hlavní část témat, která vybírám a se kterými pracuji, vychází z věcí běžného života kolem nás a každý si je tak může jednoduše vsadit do vlastních zkušeností a měřítek.“ Náchodská galerie představí retrospektivní výběr z volné tvorby.