Okruh Kruhu 1920-2020

Období po ukončení 1. světové války bylo časem obrovského společenského rozmachu, radosti a entusiasmu. Nálada nové Československé republiky významně zasáhla i kulturní život země. V nových podmínkách vznikala nebo se konsolidovala řada uměleckých uskupení. Jedním z nich byl i Kruh výtvarných umělkyň, který byl založen v roce 1920. Umělecky a historicky důležité sdružení českých a slovenských výtvarnic se snažilo nalézt protiváhu převážně mužským spolkům. Výstava Okruh Kruhu poprvé v naší době komplexně představuje nejen díla členek tohoto spolku, ale také mapuje tvorbu dalších domácích výtvarnic zejména meziválečného období. Mezi členkami spolku, kterým prošlo takřka 150 umělkyň, nalézáme jak známá jména (Julie Winterová-Mezerová, Minka Podhajská, Karla Vobišová), tak dnes již výtvarnice zcela zapomenuté. Soustředěná díla a dokumentace představují spolek až do roku 1952, kdy byl v podstatě násilně zrušen. Vedle více než stovky malířských a sochařských děl budou vystaveny i ukázky uměleckého průmyslu a knižní kultury, které měly vždy na spolkových výstavách nezastupitelné místo a představují jednu ze specifických oblastí tvorby výtvarnic. Výstava je organizována ze sbírek eAntik, Českých přístavů, a. s., Retro Gallery a ze sbírek soukromých sběratelů a představí dílo čtyř desítek výtvarnic.