Naše Galerie / Nasza Galeria

Galerie výtvarného umění v Náchodě Vás srdečně zve na slavnostní zahájení výstavy a předání cen vítězům 14. ročníku výtvarné soutěže Naše Galerie – Hra a čas.

Galerie výtvarného umění w Náchodzie zaprasza Panią/Pana na uroczyste otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród zwycięzcom – XIV edycja konkursu plastycznego Nasza Galeria – Gra i czas.

 

…plynutí, vzpomínání, proudění, míjení, opakování… ČAS
Když na něj nemyslíme, jakoby neexistoval. Jednou se vleče, jindy utíká nebo dokonce letí, někoho tlačí a na nikoho nečeká. Vzácný ukazatel moudrosti a labyrint poznání života. Ať chceme, nebo ne, je součástí našich životů – nic z toho, co uděláme, nemůžeme vrátit, změnit ani vymazat. Je s námi nerozlučně spjat – vše co děláme, děláme v čase.
Čas je naprosto jedinečný, a proto jsme na podzim roku 2023 poprvé vyzvali soutěžící v okruhu 20 km od Náchoda k výtvarné hře a pokusu o jeho výtvarné zhmotnění. Do této oblasti nově spadá i polské území, čímž jsme chtěli navázat spolupráci s tamějšími výtvarníky. Na otázku Co je to vlastně čas? odpovědělo 143 soutěžících, kteří přihlásili 207 prací. Z toho 7 soutěžících bylo z Polska.
Pětičlenná porota byla složená z odborného personálu galerie Alexandera Peroutky, Veroniky Ansorge, Heleny Müllerové, Terezy Karhanové, Michala Burgeta a přizvaných hostů – Markéty Zlesákové (malířky, grafičky, pedagožky na SPS Otty Wichterleho ve Velkém Poříčí) a Hynka Šnajdara (šéfredaktora magazínu Trutnovinky).

Galerie výtvarného umění v Náchodě děkuje za finanční podporu městu Náchod, Kulturní asportovní nadaci města Náchoda.

 

…płynięcie, wspominanie, upływ, przemijanie, powracanie… CZAS
Kiedy o nim nie myślimy, to tak jakby nie istniał. Czasami wlecze się, innym razem ucieka czy wręcz leci, kogoś goni, a jednocześnie nie czeka na nikogo. Wyjątkowy weryfikator mądrości oraz labirynt wiedzy o życiu. Czy tego chcemy, czy nie, jest częścią naszego życia – niczego, co zrobimy, nie można cofnąć, zmienić ani wymazać. Jest z nami nierozerwalnie związany – wszystko, co robimy, dzieje się w czasie.
Czas jest absolutnie wyjątkowy, dlatego jesienią 2023 roku po raz pierwszy zaprosiliśmy do podjęcia artystycznej gry i próby jego materializacji uczestników z miejscowości położonych w promieniu 20 km od Náchodu. Obszar ten obejmuje również terytorium Polski, co było asumptem do nawiązania współpracy z tamtejszymi artystami plastykami.
Na pytanie Czym właściwie jest czas? odpowiedzi udzieliło 143 uczestników konkursu w 207 nadesłanych pracach. 7 uczestników konkursu pochodzi z Polski.
Pięcioosobowe jury, składające się z ekspertów pracujących w galerii, czyli Alexandra Peroutki, Veroniki Ansorge, Heleny Müllerovej, Terezy Karhanovej i Michala Burgeta oraz towarzyszących im zaproszonych gości – m.in. Markéty Zlesákovej (malarki, graficzki, nauczycielki w Technikum im. Ottona Wichterlego w Velkim Poříčí) i Hynka Šnajdara (redaktora naczelnego magazynu „Trutnovinky”), zmagało się z faktem, że poszczególne kategorie były nierównomiernie reprezentowane, czego efektem była konieczność połączenia niektórych z nich w większe całości.

Galerie výtvarného umění w Náchodzie pragnie podziękować za wsparcie finansowe Miastu Náchod, Fundacji Kultury i Sportu Miasta Náchod.

 

Vrácení prací
Soutěžní práce si budou moci účastníci osobně vyzvednout po skončení výstavy, a to v pracovní den od 12. 2. do 3. 3. 2024 v době od 8 do 15:30 hodin, případně i v jiném termínu nebo čase po předchozí domluvě. Práce nebudeme rozesílat poštou. Díla nevyzvednutá v daném termínu budou skartována.

Zwrot prac
Uczestnicy będą mogli odebrać swoje prace osobiście po zakończeniu wystawy w dzień roboczy od 12.02. do 3.03.2024 r. w godzinach od 8:00 do 15:30 lub w innym, wcześniej uzgodnionym terminie. Prace nie będą wysyłane pocztą. Prace nieodebrane w terminie zostaną zniszczone.