Náchodský výtvarný podzim

Náchodský výtvarný podzim – přehlídka umění regionu je založen na principu salonu výhradně pro žijící výtvarníky poměrně velkého území – oblasti Náchodska, Jaroměřska, Broumovska, Trutnovska i části Rychnovska. Pozvaní mají svou existencí či životními peripetiemi vazby k takto vymezenému regionu severovýchodních Čech. Protože jde o salon, má být představena pokud možno nejaktuálnější tvorba, nejlépe z posledního roku, kterou vyzvaní umělci pro výstavu sami vyberou. Osloveno bývá na sto dvacet autorů, z nichž jich zpravidla přijímá účast kolem šedesáti. Někteří vystavují pravidelně, jiní střídavě, dochází i ke generační výměně, a tak se salon ve svém autorském složení, výrazu i umělecké skladbě neustále proměňuje. Jde o přehlídku oblíbenou, představující malbu, kresbu, grafiku, počítačovou grafiku, koláž, fotografii, plastiku, architekturu, keramiku, textil, sklo i nová média. Salon v tomto pojetí barvitě a výstižně představuje aktuální výtvarné dění sledované oblasti.


Petr Samek online

„Umění se musí dělat s radostí“
Živé vysílání s náchodským malířem, který vystavuje na Náchodském výtvarném podzimu od roku 2011. Jeho obrazy mluví vlastní řečí – je to zážitek, který pramení častokrát z negativních věcí, ale samotná výpověď už negativní není. Obrazy jsou abstraktní, divoké, barevné, energické a plné emocí. V letošním roce vystavuje obrazy s názvem Síla toku a Setkání s Janem Vermeerem van Delft.
O těchto obrazech a mnohem více jsme si povídali při online setkání 30. 11. v 17:00.
Podívejte se na záznam zde.

Hynek Šnajdar online
„Nahodilé setkání dvou vzdálených realit“
Živé vysílání s redaktorem magazínu Trutnovinky, který se věnuje tvorbě koláží od počátku osmdesátých let minulého století a na Náchodském výtvarném podzimu vystavuje od roku 2004. V jeho kolážích dochází k setkání různých motivů, která jsou stupňována až do drsného, syrového, naturalisticky pojatého kontrastu. O kolážích, o výstavách a o jeho posledním cyklu Nic nehledejte, čekejte,  jehož část můžete shlédnout na Náchodském výtvarném podzimu jsme si povídali 14. 12. v 17:00.
Podívejte se na záznam zde.

Lukáš Cinkanič online
„Šílenec otevřený světu“
Živé vysílání s rodákem z Police nad Metují, který patří k nejmladší generaci vystavující na Náchodském výtvarném podzimu. Lukáš Cinkanič je studentem Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru grafiky u Dalibora Smutného. Maluje, kreslí, ale především vytváří velkoformátové grafiky. Diváky oslovuje především svým syrovým pohledem a odvahou. Už nyní má za sebou několik samostatných výstav v regionu, v Polici nad Metují v Zeleném domečku, v kavárně Láry Fáry v Náchodě a v galerii AMG v Hradci Králové. O linorytu, jeho další tvorbě a třeba i o životě studenta AVU v době pandemie jsme si povídali 21. 12. v 17:00.
Podívejte se na záznam zde.

Lenka Jirková Táborská online
„Žít svůj mýtus“
Živé vysílání s Lenkou Jirkovou Táborskou, která se zajímá o arteterapii, spiritualitu a zvláště pak o umění porozumět sama sobě, především i skrze své sny. V posledních pěti letech ve svých obrazech mapuje nevědomí. Její obrazy jsou magické, vtahují diváka do někdy krutého světa odvrácené tváře duše, někdy naopak vyzařují naději a radost. O její malbě, kresbě, performance a mnohem více jsme se dozvěděli 4. 1. 2021 v 17 hodin.
Podívejte se na záznam zde.