Martin Zet – Vrem pace?

Veřejná čtyřhodinová interakce s lidmi a prostorem, vedoucí k oslazení života kolemjdoucích a vytvoření prchavé instalace v galerii Malá.

Martin Zet je multimediální, postkonceptuální umělec, který ale vychází z tradiční umělecké disciplíny sochařství. Jeho umělecké realizace reagují na společenské kontexty v čase a místě. Výstava „VREM PACE?” je autorovým pokusem o otevírání otázky míru, jeho možnosti nebo nemožnosti, pomocí uměleckých prostředků s výstupem do reálné prostorové a vizuální výstavy.