Marek Macek – Písmo, barva, papír

Dlouholetý grafik Galerie výtvarného umění v Náchodě Marek Macek představuje výběr ze svých grafických prací vzniklých bezprostředně pro galerijní účely. Ve vlastní, pohyb akcentující instalaci shrnul výstavní materiály ve formě různorodých publikací, katalogů, plakátů a dalších akcidenčních tisků za období cca patnácti let. Jako grafický designer vysoce citlivě reaguje na aktuální dění  ve sféře úprav tiskovin, ale zároveň důsledně respektuje nutnost celistvého grafického obrazu instituce i primárního účelu dané tiskoviny.