Krásné a bezstarostné žití

Výstava obrazů a plastiky ze sbírky GVUN byla sestavena se zřetelem ke skutečnosti, že výtvarné umění plnilo a plní nejrůznější propagandistické požadavky.