Josef Pokorný (1901–1944)

Jednu ze zapomenutých osobností náchodského kulturního života připomene výstava Josefa Pokorného (1901-1944). Tento pedagog a všestranný výtvarník věnoval většinu svých sil po příchodu do Náchoda výtvarné výchově i organizaci a vedení rukodělných a uměleckých dílen na místních chlapeckých školách. Jako odborný učitel na měšťanské škole v Náchodě a později jako ředitel hlavní školy v Hronově se společně se svými žáky věnoval nejen práci se dřevem, ale i plakátové tvorbě technikou linořezu i různorodé propagační grafice. Jako výtvarník, inspirovaný národním stylem i art decem, vytvořil množství příležitostné grafiky zejména pro kulturní akce a potřeby regionu, kam se na konci 20. let přestěhoval. Vybrané, dosud nikdy nevystavené práce z majetku rodiny odkryjí některé aspekty kulturního života města Náchoda v meziválečném a válečném období. Vedle kreseb, užité grafiky a návrhů pro zahradní architekturu i užité umění, budou do výstavního projektu zařazeny také ukázky hraček, kreslený betlém i volná tvorba. Život tohoto také vášnivého fotografa, přítele náchodských výtvarníků Zdeňka Balaše, Jindřicha Sitteho, Emila Tylše, Karla Beneše a dalších, připomenou i archivní dokumenty. Výstavu kurátorsky připraví výtvarníkův vnuk.