Jiří Mědílek – Claritas

Jiří Mědílek (nar. 1954 v Náchodě) je významným výtvarníkem svázaným s náchodským krajem (dlouhá léta žil a tvořil ve Zblově u Náchoda, nyní v Martínkovicích u Broumova). Tento malíř, kreslíř, grafik, typograf, básník a vydavatel se dožívá významného životního jubilea. Výstava připomíná jeho dílo ve dvou zásadních tvůrčích liniích. Na galerijním ochozu je instalován průřez jeho tvorbou na papíře – výběr kreseb za více než čtyři dekády v různých technikách tak, jak je v průběhu své tvorby využíval jako samostatná díla nebo přípravy pro další malby. V přízemí jízdárny je zastoupena zcela současná tvorba Jiřího Mědílka, práce převážně monumentálních formátů doplněná o plastickou tvorbu (reliéfy a plastiky). Výstava tak mapuje originální dílo autora, který se snaží o maximální oproštění od materie krajiny samé, a tak dosahuje silného výsledného dojmu zabstraktněním námětu. Claritas, česky jasnost či zřetelnost, představuje výtvarníkův technický, formální i ideový princip i hlavní tvůrčí ideu, kterými se snaží naplňovat celou svou výtvarnou dráhu.