Jan Hladík – Šum / Noise

Jan Hladík (*1991) je absolventem ateliéru Intermédií 1 (prof. MgA. Mileny Dopitové) na pražské AVU. Jeho závěrečná práce „Fragmentace vizuálního přetížení“ byla jedním z mnoha výstupů jeho víceleté práce s tématem vizuálního a informačního zahlcení veřejného prostoru. Autor pracuje s množstvím médií / prostředků vyjádření (recyklované inzertní banery; grafické, novo-mediální, malířské a sochařské postupy; recyklované obrazy / záznamy… ), které jsou instrumentální v jeho konceptuálním přístupu k finální realizaci. Současný projekt Šum / Noise pro GVUN Malá, tak jako jeho předchozí realizace, reaguje na současné mediální, společenské, mezilidské prostředí, které je přesyceno obrazy, informacemi, idejemi a názory. Je zde logický časový posun, naše současnost generuje více informačního a obrazového materiálu. Tato poslední práce interpretuje individuální záznam informačního toku v centru jeho vysílání / distribuce.

Jan Hladík (*1991) graduated from the Academy of Fine Arts in Prague, from Intermedia 1 studio (prof. MgA. Milena Dopitová). His final work, “Fragmentation of Visual Overload“, was one of many outcomes of his long-term focus on the subject of visual and informational noise within public spaces. The author works with various media and numerous tools of expression (recycled advertisement banners; graphical, new-media, painting and sculptural techniques; recycled images / recordings) that are essential in his conceptual approaches towards the final realization. His new project, “Noise“, for the GVUN Malá gallery space is a continuation of the focus of his his previous projects: he reacts to the current medial, social, and interpersonal environment that’s overloaded by images, information, ideas and opinions. A logical time shift is present: our contemporary era generates an increasing abundance of informational and visual materials. This new work interprets individual recordings of visual informational flow at the center of its broadcast / distribution.