Jakub Švéda – Impact zpod střechy

Devadesátá léta minulého století přinesla vedle jiných společenských změn i zcela odlišnou vizualitu, nastupující generace autorů se ve své tvorbě s jejím jazykem naučila rychle zacházet. Výrazným příkladem takového autora je umělec Jakub Švéda /*1973/, který vystudoval pražskou AVU u Jiřího Sopka a Jiřího Davida v letech 1993-2001. Reklamy, filmy, kultura klipů, vizuální krása, ale i faktor vizuálních manipulací, grafika počítačových her, i hudba – to byl soubor podnětů pro autorův výrazný obrazový jazyk. Dva okruhy, které jsou pro jeho tvorbu dodnes zásadní, jsou prostor a světlo a propojení těchto sil. Po roce 2010 ustupuje původní obdiv k vizualitě devadesátek do pozadí a do Švédových prací přicházejí kritičtější tóny, gesta, která známe z jeho kreseb. Obsah děl Jakuba Švédy dlouhodobě reaguje na společenská témata, apeluje na politické problémy, zmiňuje zodpovědnost každého z nás za věci běžné i za problémy „velké“. Tím vším je Švéda „in“, ač o to neusiluje, jeho tvorba se tak stává informací o stavu světa kolem nás i o nás samotných. Ve své práci využívá pro znázornění světa a krajiny jako životního prostoru techniky od subtilních kreseb, přes robustní malířská gesta, rozlité skvrny, textové vrstvy, až po počítačem řízenou frézu, kterou používá jako malířský štětec k přenosu skicových záznamů do hmoty plexiskla. Náchodská výstava, jeho třetí samostatná v Královéhradeckém kraji, je sestavena jako cílený výběr „Impactů“, biohazardů a vizualizovaných kódů DNA z let 1998 až 2022, ve kterých je Jakubem kladen důraz na zpracování světla jako svébytného fenoménu.
Petr Pokorný

Jakub Švéda – „Impact“ from under the roof
The 1990s brought, in addition to other social changes, a completely different visuality, the emerging generation of authors quickly learned to use its language in their work. A prominent example of such an author is the artist Jakub Švéda /*1973/, who studied at the Academy of Fine Arts in Prague under Jiří Sopko and Jiří David from 1993 to 2001. The stimuli for the author’s expressive visual language included advertisements, films, music—video culture, visual beauty, as well as visual manipulations, computer game graphics, and even music. Two orbits that are still essential for his work today are space and light and the connection of these forces. After 2010, Švéda’s original admiration for the visual culture of the nineties recedes into the background, and more critical tones and gestures, which we know from his drawings, enter his works. The content of Jakub Švéda’s works responds to social issues, appeals to political problems, mentions the responsibility of each of us for ordinary things as well as for „big“ problems. Because of all this, without him striving for it, Švéda is popular, thus his work becomes information about the state of the world around us and about ourselves. In his work, he uses techniques ranging from subtle drawings, through robust painting gestures, spilled stains, text layers, to a computer-controlled cutter, which he uses as a painter’s brush to transfer sketch records to the plexiglass material, to represent the world and the landscape as a living space. The Náchod exhibition, his third solo exhibition in the Hradec Králové region, is a targeted selection of „Impacts“, biohazards and visualized DNA codes from 1998 to 2022, in which Jakub emphasizes the processing of light as a unique phenomenon.
Petr Pokorný

Jakub Švéda
narozen 25. 10. 1973 v Praze
jsweda@centrum.cz

Studium
1988-1992 Střední odborná škola výtvarná Václava Hollara, Praha
1993-1997 Akademie výtvarných umění, Praha, Malířská škola II. prof. Jiřího Sopka
1998-1999 San Francisco Art Institute, San Francisco
2000 Scuola di Brera, Milano
1997-2001 Akademie výtvarných umění, Praha, Ateliér vizuální komunikace prof. Jiřího Davida

Samostatné výstavy
1991  SOŠV – obrazy, kresby, grafiky, Praha
1997  Mikrosvěty, Galerie Gravitace, Litomyšl
1999  Napolovic, (s T. Švédou), Okresní muzeum Rakovník
2002  TZL – Tenká zelená linie, Galerie Tvrdohlaví, Praha
Techmatorg in Techland, Galerie Grazie, Praha
2003  GUTs (s T. Švédou), Galerie státního zámku Jindřichův Hradec
2005  IAMBIO, Galerie Art CZ, Praha
3DM point, Galerie KD Střelnice, Vrchlabí
Tušené signály, (s T. Švédou), kostel sv. Bartoloměje, Cheb
ORGMATECH, České muzeum výtvarných umění, Praha
2008  Exist, Ernst & Young, Praha
2009  Exist, Galerie WoxArt, Praha
Fusion, (s M. Pošvicem), Museé des Beaux- Arts, Alžír, Alžírsko
Impact, Pierstone, Praha
Techland stories, Corso Karlín, Praha
Stále sme A-G-C-T systém, Galerie Jáma 10, Ostrava
2010  Ostrovy A-G-C-T, Galerie ArtPro, Praha
Impact Code, Galerie Michalś collection, Praha
Kresby/Řez, Galerie U zlaté štiky, Kolín
MaxMix, interiér Techo Karlín, Praha
A-G-C-T, Café U jednorožce, Klatovy
PX Exist-Lost A-G-C-T, Galerie České Pojišťovny, Praha
2011  FACTONATURE, The Chemistry Gallery, Praha
Blízká odlišnost, (s T. Švédou), Galerie Františka Drtikola, Příbram
Ovladače a luminiscenty, Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov
Impact to Exist, Augustýn, Praha
2012  Recall, Městské muzeum, Mariánské lázně
2013  Fusion Point, Galerie umění Karlovy Vary
Fusion Point, Galerie Klatovy/Klenová
2017  Technovirus, Black Box, GASK, Kutná Hora
2018  Mayday, Galerie Morzin, Vrchlabí
2019  MayDay, Gallery Černá labuť, Praha
2020  Open this Side, (s P. Písaříkem), HYB4, Prague
2021  May Day, Badokh, Prague

Skupinové výstavy
1994  Krychle, Synagoga Palmovka, Praha
1997  Mánes – výstava AVU, Praha
Sopka – výstava ateliéru prof. J. Sopka, Galerie AMU, Praha
1998  Patch the Bay – výstava audio-video instalací s SFAI a SFSU, BAVC, San Francisco, USA
Open Studios 98, (s J. Surůvkou), San Francisco, USA
City, Bořivojka, Praha
1999  Vidiny, Galerie Roxy, Praha
2000  Kolej v jednom kole, Jezuitská kolej, Jičín
Každá kapka vyplýtvaného semene by mne připravila o jedno mistrovské dílo, Galerie AVU, Praha
2001  První a poslední, Galerie V. Špály, Praha
Diplomanti AVU, Veletržní palác Národní Galerie Praha
2002  ART PRIMEUR – Young European Art, Dordrecht, Nizozemí
SUB 5, Galerie SUB 5, Praha
2003  4–Takt, Galerie TATO Kojkej, Praha
2004  Cowparade, Praha
Design Blok 04, Praha
Mezinárodní bienále kresby, Plzeň
2007  Typický obraz, Galerie Nová síň, Praha
Až na výjimky nové, Wannieck Gallery, Brno
Intercity: Praha – Berlín, Mánes, Praha
2008  Intercity: Berlín – Praha, Sarlandische galerie, Berlín
Art in Art – dobrodružství vidění I, Galerie umění, Karlovy Vary
Art in Art – Abenteuer des Sehens II, Stadtkirche und Museum Selb, Německo
Krajina Ústeckého kraje, Galerie XXL, Louny
CZ–SK současná mladá malba, Wannieck Gallery, Brno
2009  Moje Evropa – expres individual, Culture European Economic and Social Committee, Brusel
Moje Evropa – expres individual, DOX, Praha
Nano, DOX, Praha
Letní koktejl, Michalś Collection, Praha
2010  Art Prague, Mánes, Praha
Prolínání – Staré techniky/mladé nápady, Galerie Duhová paleta, Galerie umění Karlovy Vary, ČR
Ev. Stadkirche St. Andreas, Selb, Německo
2011  Česká malba generace nultých let 21. století, Wannieck Gallery, Brno
2012  Ruka ruku myje, Galerie Aula, FaVU, Brno
Lugi Pro Art, Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou
2013  Alchymie, Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov
Plej!, Slezskoostravská Galerie, Ostrava
2014  Česko–finské sympozium Inspirace krajinou, Mikkely, Savonlina, Finsko
2015  Česko–finské sympozium Inspirace krajinou, Galerie Klatova/Klenová, Klenová, Finské kulturní centrum, Žihobce, Galerie Evropského domu, Plzeň
Contemporary Art 2015, Galerie Nová síň, Praha,
2016  Česko finské sympozium Inspirace krajinou, Green House, Karlovy Vary
2017   The Art of Making Catastrophe, Zoya Muzeum, Modra, Slovensko,
2018   Chemistry Salon, Jungmannovo nám. 6, Praha
Medzinárodné sympózium, 10 SEM cor-ten, Bratislava, Slovensko
10 let Chemistry Gallery, Hala 17, Holešovická tržnice, Praha
2019  Intervence/ Obměny, GASK, Kutná Hora
Voňavost žluté růže, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice
2020  Srdce velkoměsta II, GASK, Kutná Hora
Art Prague Sculpture 2020, Radost, Praha

Jakub Švéda
born 25. 10. 1973 in Prague
jsweda@centrum.cz

Studies
1988-1992 Václav Hollar Secondary School of Fine Arts, Prague
1993-1997 Academy of Fine Arts, Prague, Painting School II, prof. Jiří Sopko
1998-1999 New Genres studio, Video class, Digital media studio
2000 Scuola di Brera, Milano
1997-2001 Completed MFA studies at Academy of Fine Arts, Prague, Multimedia studio, prof. Jiří David

Solo exhibitions
1991  SOŠV – paintings, drawings, prints, Prague
1997  Microworlds, Gravitace Gallery, Litomyšl
1999  On a Half, (together with T. Švéda), State Museum, Rakovník, CZ
2002  TZL – The Thin Green Line, Tvrdohlaví Gallery, Prague
TECHDISTORG in Techland, Grazie Gallery, Prague
2003  GUTs, (together with T. Švéda), State Castle Gallery, Jindřichův Hradec
2005  AMBIO, Art CZ Gallery, Prague
3DM point, KD Střelnice Gallery, Vrchlabí
Anticipate signals, St. Bartholomeus Church, Cheb
ORGMATECH, Czech museum of fine Arts, Prague
2008  Exist, Ernst & Young, Prague
2009  Exist, WoxArt Gallery, Prague
Fusion, (together with M. Pošvic), Musée des Beaux-Arts, Algiers, Algeria
Impact, Pierstone, Prague
Techland stories, Corso Karlín, Prague
We are A-G-C-T system, Galerie Jáma 10, Ostrava
2010  A-G-C-T Islands, ArtPro Gallery, Prague
Impact Code, Gallery Michalś collection, Praha
Drawings/Cut, U zlaté štiky Gallery, Kolín
MaxMix, interier Techo Karlín, Prague
A-G-C-T, Café U Jednorožce, Klatovy
PX Exist-Lost A-G-C-T, Česká Pojišťovna Gallery, Prague
2011  FACTONATURE, The Chemistry Gallery, Prague
Close Dissimilarity, (with T. Švéda), František Drtikol Gallery, Příbram
Controller and Luminiscents, Abbey Church of St. Antonín Paduánský, Sokolov
Impact to Exist, Augustýn, Prague
2012  Recall, Městské muzeum, Mariánské lázně
2013  Fusion Point, Art Gallery Karlovy Vary
Fusion Point, Klatovy/Klenová Gallery
2017  Technovirus, Black Box, GASK, Kutná Hora
2018  Mayday, Morzin Gallery, Vrchlabí
2019  MayDay, Černá labuť Gallery, Prague
2020  Open this Side, (with P. Písařík), HYB4, Prague
2021  May Day, Badokh, Prague

Group exhibitions
1994  Cube, Palmovka Synagogue, Prague
1997  Mánes–AVU exhibition, Mánes Gallery, Prague
Volcano – J.Sopko studio exhibition, AMU Gallery, Prague
1998  Patch the Bay – exhibition of video and audio installations of SFAI & SFSU, BAVC, San Francisco, USA
Open Studios 98, (together with J. Surůvka ), San Francisco, USA
City, Bořivojova, Prague
1999  Visions, Roxy Gallery, Prague
2000  House in One Run, Jezuits House, Jičín CZ
Every drop of wasted sperm would deprive me of one masterpiece, AVU Gallery, Prague
2001  First and Last, V. Špála Gallery, Prague
Graduates AVU, National Gallery Veletržní Palace, Prague
2002  ART PRIMEUR – Young European Art, Dordrecht, Netherland
SUB 5, SUB 5 Gallery, Prague
2003  4–Stroke, TATO Kojkej Gallery, Prague
2004  Cowparade, Prague
Design blok, Prague
International bienal of drawing, Pilsen
2007  The Typical Painting, Nová síň Gallery, Prague
Mostly New, Wannieck Gallery, Brno
Intercity: Prague – Berlin, Mánes Gallery, Prague
2008  Intercity: Berlin – Prague, Saarlandische Galerie, Berlin
Art in Art – The Adventure of Seeing I, Art Gallery, Karlovy Vary
Art in Art – Abenteuer des Sehens II, Stadtkirche und Museum Selb, Deutschland
Landscape of the Ústí Region, Galerie XXL, Louny
CZ–SK Young Contemporary Painting, Wannieck Gallery, Brno
2009  My Europe – express individual, Culture European Economic and Social Committee, Brussels
DOX, Prague
Nano, DOX, Prague
2010  Art Prague, Mánes Gallery, Prague
Blending – Old Techniques/Young Ideas, Duhová paleta Gallery
Art Gallery Karlovy Vary, ČR
Ev. Stadkirche St. Andreas, Selb, Deutchland
2011  Czech Painting Generation Zeroth Years of the 21st Century, Wannieck Gallery, Brno
2012  You Scratch My Back and I’ll Scratch Yours, Aula Gallery, FaVU, Brno
Lugi Pro Art, Exhibition in the Coal Mill, Libčice nad Vltavou
2013  Alchemy, Abbey Church of St. Anthony of Padua, Sokolov
Plunder!, Slezskoostravská Galerie, Ostrava
2014  Czech–Finis symposium Inspiration by landscape, Mikkely, Savonlina, Finland
2015  Czech–Finis symposium Inspiration by landscape, Gallery Klatovy/Klenová, Klenová, Finis culture centrum, Žihobce, Europians house Gallery, Pilsen
Contemporary Art 2015, Nová síň Gallery, Prague
2016  Czech Finis symposium Inspiration by landscape, Green House, Karlovy Vary 2016
2017  The Art of Making Catastrophe, Zoya Muzeum, Modra, Slovak Republik
2018  Chemistry Salon, Jungmannovo nám. 6, Prague
International Symposium 10 SEM cor-ten, Bratislava, Slovak Republic
10 years of Chemistry Gallery, Hala 17, Holešovická tržnice, Prague
2019  Interventions/ Changes, GASK, Kutná Hora
Sweet smell of yellow rose, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice
2020  The Heart of the City II, GASK, Kutná Hora
Art Prague Sculpture 2020, Radost, Prague