Flóra, Flóra, Flóra!

Flora, starořímská bohyně jara a květů byla patronkou všech rostlin, a jí byly také zasvěceny svátky florálie na pomezí dubna a května. Obrovská rozmanitost rostlinné říše po staletí fascinovala výtvarníky všech oborů. Silná inspirace botanickým světem se vracela ve stylově se proměňujících vlnách, ať to byla antika, renesance, secese, impresionismus nebo art deco atd. Impresionismus a postimpresionismus pak zcela nově formulovaly požadavky na kompozice se zahradními pohledy. Výstava Flóra, Flóra, Flóra! se zaměřuje především na česká díla 20. a 21. století, jejichž tématem jsou kvetoucí rostliny v přirozeném prostředí nebo pěstované v zahradách. Výstava odkryje velkou autorskou bohatost tohoto specifického a oblíbeného výtvarného podžánru. Vedle děl z domácí galerijní sbírky a mnohočetné zápůjčky z kolekce Českých přístavů a.s. výstava přinese i skupinu prací Julie Winterové-Mezerové (1893-1980), malířky z Úpice specializované na tento žánr již od 20. let 20. století. Zcela současnou výtvarnou scénu pak bude představovat malířská „skleníková“ instalace Petra Fialy (nar. 1969). Projekt doplní i ukázky užitého umění inspirovaného rostlinnou říší.