Antonín Kybal a Otto Eckert – Od květu k linii

Výstavní projekt konfrontuje textilní tvorbu výtvarníka Antonína Kybala (1901–1970) a užitkovou keramiku Otty Eckerta (1910–1995) ve vybraných ukázkách z tvorby od 30. až do konce 70. let 20. století. Dva výjimeční umělci v oborech uměleckého designu pracující v specifických materiálech zásadně formovali nejen domácí představy o textilní a keramické tvorbě. Značná řada jejich realizací byla ovlivněna funkcionalistickými tendencemi a zároveň oba chápali význam ornamentu v práci s daným materiálem. Do množství děl se promítají geometrické tendence i zákonitosti přírody, včetně celoživotní inspirace tvary rostlinné říše. Výstava zároveň chce uctít Antonína Kybala jako rodáka z nedalekého Nového Města nad Metují.