Sochař Miloš Zet očima Martina Zeta (Struktura za obzorem)

Autor: Martin Zet
Edice/Kategorie: publikace

Martin Zet konfrontuje a interpretuje dílo svého otce, sochaře Miloše Zeta. Osudy svého otce a jeho tvorba ve veřejném prostoru v poválečném Československu, počínaje již jeho aktivitami za války se staly uměleckým výzkumným projektem Martina Zeta na pražské UMPRUM. Tento doktorandský projekt byl obhájen v září 2022. GVUN podpořila tento projekt vydáním této publikace.

Text: Martin Zet
Foto: Skupina (Hynek Alt, Jirka Skála, Zuzana Krišková, Martin Zet), Lenka Vítková, ČTK/Jiří Rublič, TASR/Koloman Cích, archiv Miloše Zeta, archiv Františka Zeta, archiv Martina Zeta
Grafická úrava: Martin Zet
Vydala: Galerie výtvarného umění v Náchodě 2022
ISBN 978-80-88341-17-8 (v českém jazyce), 978-80-88341-18-5 (v anglickém jazyce)
počet stran: 240

Publikace byla vydána v českém i anglickém jazyce.

Cena: 260 Kč

objednat