Sny Grigorije Musatova

Autor: Julie Jančárková, David Chaloupka
Edice/Kategorie: katalogy, monografie, publikace

Katalog ke stejnojmenné výstavě pořádané v GVUN – zámecké jízdárně, 24. 9. – 4. 12. 2022 a GUKV, 12. 1. – 26. 2. 2023.

Text: Julie Jančárková, David Chaloupka
Foto: Albertina Wien – Sammlung Batliner; Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Barbora Kovářová; Galerie Kodl Praha, Martin Havel; Galerie umění Karlovy Vary, Bořivoj Hořínek; Galerie výtvarného umění v Náchodě, Oto Palán, Marek Macek; Moravská galerie v Brně; Muzeum umění Olomouc, Zdeněk Sodoma; Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Jan Brodský; Galerie Pictura Praha, Oto Palán
Grafická úrava: Marek Macek
Vydala: Galerie výtvarného umění v Náchodě a Galerie umění Karlovy Vary 2022
ISBN 978-80-88341-15-4 (GVUN)
ISBN 978-80-88319-40-5 (GUKV)
počet stran: 32

Cena: 75 Kč

objednat