Ruská malba, kresba a grafika od 19. do poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě

Autor: Julie Jančárková
Edice/Kategorie: katalogy, publikace

Publikace vznikla v rámci Regionální spolupráce mezi AV ČR a Královéhradeckým krajem.

vydavatelé: Arbor vitae, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
Fotografie: Oto Palán
Grafická úprava: Jiří Lammel
Vydáno: 2015
ISBN: 978-80-87069-63-9
320 stran

 

Cena: 960 Kč

objednat