Rudolf Němeček – Nahlédnutí

Autor: Rudolf Němeček, Jan Kapusta
Edice/Kategorie: skládačky, monografie, publikace

Fotografie z let 1999-2019. Skládačka ke stejnojmenné výstavě pořádané v Galerii výtvarného umění v Náchodě (22. 2. – 13. 4. 2020).
Úvodní slovo: PhDr. Čestmír Brandejs
Grafická úprava: Marek Macek
Vydala: Galerie výtvarného umění v Náchodě
Vydáno: 2020
ISBN 978-80-97069-79-0

zdarma

objednat