Lidová zbožnost ve východních Čechách a v Kladsku

Autor: Jan Kapusta ml.
Edice/Kategorie: katalogy, publikace

Vydáno k výstavám ve Státní galerii výtvarného umění v Náchodě, 3. 7. – 14. 9. 1997, a v Muzeu Ziemi Kodzkiej v Klodzku; 19 barevných a 12 černobílých reprodukcí.

Text: Vladimír Hrubý, Jan Royt, Karel Otčenášek
Fotografie: Tomasz Gmerek, Tadeusz Jazdzewski, Lubomír Imlauf
Grafická úprava: Jiří Mědílek
Vydavatel: Galerie výtvarného umění v Náchodě
Vydáno: 1997
ISBN: 80-85057-54-9
120 stran

Cena: 150 Kč

objednat