Jiří Kubíček – grafika, obrazy

Autor: Bc. Vlastislav Tokoš, Jaromír Paclt, prof. PhDr. Vlastimil Vinter, Csc.
Edice/Kategorie: katalogy, monografie, publikace

Katalog ke stejnojmenné výstavě pořádané v Galerii výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna ochoz. 6. 5 – 26. 6. 2011.

Text: Bc. Vlastislav Tokoš, Jaromír Paclt, prof. PhDr. Vlastimil Vinter, Csc.
Fotografie: Martin Polák
Grafická úprava: BcA. Marek Macek
Vydáno: 2011
Vydavatel: Galerie výtvarného umění v Náchodě
ISBN: 978-80-87069-27-1
34 stran

Cena: 120 Kč

objednat