Jan Samec – Zatímní stratigrafie

Autor: Jan Kapusta ml.
Edice/Kategorie: katalogy, monografie, publikace

Katalog ke stejnojmenné výstavě pořádané v Galerii výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna – přízemí, ochoz. 4. 5. – 17. 6. 2012

Příprava katalogu: Mgr. Jan Kapusta
Text: PhDr. Ivan Neumann
Fotografie: Martin Polák
Grafická úprava: BcA. Marek Macek
Vydáno: 2012
Vydavatel: Galerie výtvarného umění v Náchodě
ISBN: 978-80-87069-98-7
59 stran

Cena: 175 Kč

objednat