Bdít sněním

Workshop pro veřejnost vedený umělkyní Lenkou Jirkovou Táborskou, autorkou výstavy Hledím si smyslů.

Dílna je určena pro veřejnost, seniory i seniorky a jejich přátelé. Věk nehraje roli. Tento program nabízí poznání, zážitek a tvůrčí činnost v interakci s uměleckými díly.

Jirková Táborská skrze svou tvorbu objevuje skrytá místa i témata v lidech, pracuje se sny a psychoanalýzou, v současné době především maluje, ale nevyhýbá se i dalším médiím. Přijďte si vyzkoušet autorčiny tvůrčí metody a zkusit si v obrazu zjevovat nevědomí.