Výstava, přednáška a panelová diskuze

Galerie výtvarného umění v Náchodě otevírá veřejnosti své vnitřní prostory, které se stanou tématem přednášky a panelové diskuze. Návštěvníci budou seznámeni s proměnami podoby bývalé zámecké jízdárny formou přednášky o architektuře vnitřní přestavby budovy z roku 1983, jež byla provedena architektem Josefem Wagnerem, ke zhlédnutí budou vystaveny modely i plány. Důležitou součástí akce bude panelová diskuze s odborníky a architekty o udržitelnosti, funkčnosti, estetických hodnotách a možnostech transformací výstavních síní.