Těkavý nový svět

Vydejte se z nového prostoru GVUN Malá speciální stezkou s několika zastaveními do Zámecké jízdárny, kde můžete využít poslední možnost vidět výjimečnou výstavu Topografické lekce, která prezentuje ukrajinské umění v aktuálních souvislostech. V expozici lze na jedné platformě zhlédnout historické práce malířů vyrovnávajících se s násilnými společenskými proměnami v průběhu 19. a 20. století a nastupující generaci umělkyň a umělců, jejichž tvorba je ovlivněna digitálními technologiemi a právě probíhajícím válečným konfliktem.

Začátek putování městem od galerie ke galerii lze zahájit kdykoliv mezi 9 – 15 hodinou a to ve Španielově pasáži (Plhovská 862) v GVUN Malá, kde v současnosti probíhá výstava instalace umělkyně Darji Lukjanenko – Ukrajinská kultura v době války: zrychlená dekolonizace. Na cestu účastníci dostanou speciální pokyny. Pro rodiny s dětmi bude v GVUN Malá i v Zámecké jízdárně připravena interaktivní dílna. Od 15 hodin proběhne v Zámecké jízdárně komentovaná prohlídka, po které se návštěvníci společně vydají do GVUN Malá, kde bude program završen projekcí nejslavnějšího ukrajinského filmu druhé poloviny dvacátého století Stíny zapomenutých předků. Tato poema podle motivů stejnojmenné povídky ukrajinského spisovatele Michajla Kocjubinského, vypráví lyricko-etnografický příběh z kraje Huculů, na pomezí jihozápadní Ukrajiny a severního Rumunska, o nešťastné lásce dvou milenců pocházejících ze znepřátelených rodin. Příběh se odvíjí v rámci půvabné přírody ukrajinských Karpat a je opředen mýty a legendami huculského lidu, který byl po mnohá léta deptán bezvýchodnou bídou, ponížením a tvrdou prací.