Sny Grigorije Musatova

Výstavní projekt  Sny Grigorije Musatova (1889–1941) mapuje výtvarníkův umělecký vývoj, představuje soubor zásadních témat jeho tvorby a obsahuje výběr maleb, kreseb a ilustrací v kontextu několika životních a tvůrčích období. Musatovova díla od počátku vyvolávala otázky: Jak vznikl obraz U holiče a kdo byl pro umělce vzorem před jeho příchodem do Československa? Proč tématem maleb je právě elektrifikace? Proč rybář neloví na Berounce ale na vzdálené Volze? Proč malíř nezobrazuje zelené hrušky ale šťavnatý červený meloun a proč se k tomuto tématu vrací? Před divákem se objevuje včelař zalitý sluneční září – znázorňuje tak Musatov radost ze života nebo plátno nese jiný veskrze osobní prožitek? Výstava hledá odpovědi na tyto a další otázky v minulosti umělce, ve které se spojují fakta s mnoha legendami.