Složeniny kroků

Jednodenní kulturní festival tematicky propojí náměstí, Španielovu pasáž i zámecký kopec. Tato místa i cesty mezi nimi ožijí různorodými prezentacemi lokálních i zahraničních umělců a odborníků. Chůze mezi místy může být různého tempa a intenzity a lze ji využít jako rekreační aktivitu nebo jako součást cíleného putování za poznáním. Kompozice našich kroků tvoří městskou síť fyzických i sociálních uzlů. “Když jdou těla ve šlépějích těl předchozích, cesta se objeví v reakci na topografii krajiny a tužeb těch, jež se jí pohybují,” je motiv jedné z právě probíhajících náchodských výstav. Cesty a pěšiny propojují místa i minulost s budoucností a historii s uměním. Sledujme, jak cesty vznikaly a jaké jsou způsoby jejich záznamu, abychom pochopili jejich význam, spletitosti a možnosti využití dalšími poutníky. Jaké příběhy vypráví náchodské linie v krajině? A kdo jsou ti, kteří jimi chodí? Pozorujme složeniny individuálních i skupinových pohybů ve městě a nechme se inspirovat sdílením vlastní zkušenosti s ostatními.

Lucia Bricco, Anna Petruželová, Sviatlana Silich, Petr Čechák, Marek Macek, Yuliya Bokhan, Nathalie Bakumovski, Chelsea Cheng Ying Tung, Hanin Dayoub, Paola Donato Castillo, Atefeh Ghaseminia, Ole Goldt, Madara Freidenfelde, Vanesa Helebrantová, Matouš Hrbek, Laleh Khabbazy, Ana Kostova, Saskia Ludwichowski, Maxmilián Mootz, Lasse Müller, Maria Isabel Queimado Murteira, Natalia Jeleva, Marie Paterová, Sára Petříčková, Aleš Porubský, Joe Rübener, Eun So, Minh Thang Pham, Lasha Tchrelashvili, Nora Twest, DJ Ladi Dante

EXPOZICE:
9:00 – 17:00 PÍSMO, BARVA, PAPÍR
výstava publikací, plakátů, katalogů a dalších grafických prací Marka Macka / GVUN Malá
9:00 – 18:00 MAPOVÁNÍ
ukázka map z depozitáře / Muzeum Náchodska – Broučkův dům
9:00 – 18:00 DĚJINY NÁCHODA A NÁCHODSKA
stálá expozice / Muzeum Náchodska – Broučkův dům
9:00 – 22:00 PŘÍMO PO KŘIVOLAKÉ CESTĚ
výstava studentů Muthesiovy univerzity výtvarného umění a designu v Kielu (D) a studentů Akademie výtvarných umění v Praze (CZ) / GVUN Jízdárna
9:00 – 22:00 YULIYA BOKHAN – SHIFT
prostorová multimediální instalace / GVUN Jízdárna

PROGRAM:
9:00 – 22:00 SLOŽENINY KROKŮ
celodenní hra v terénu města / materiály ke hře k vyzvednutí v GVUN Malá, Muzeum Náchodska – Broučkův dům, nebo GVUN Jízdárna
10:00 PÍSMO, NŮŽKY, PAPÍR, TISK
komentovaná prohlídka výstavy PÍSMO, BARVA, PAPÍR a grafický workshop / GVUN Malá
13:00 Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA
dílna pro děti / Muzeum Náchodska – Broučkův dům
13:00 – 17:00 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY STÁLÉ EXPOZICE MUZEA
dějiny Náchoda a jeho okolí od pravěku až po současnost / Muzeum Náchodska – Broučkův dům
14:00 – 17:00 VOLNO OD VELKÉHO SVĚTA –  KOLEKTIV PYL (BY)
hřiště a interaktivní instalace aneb Jak se stát slizovou bytostí / Výstavní síň Muzea Náchodska
17:00  JAK SE KDYSI MAPOVALO?
přednáška o historických mapách vážně i nevážně s Mgr. Petrem Čechákem Ph. D. / Muzeum Náchodska – Broučkův dům
18.00 LUCCIA BRICCO (IT)
performativní průvod od muzea ke galerii, sraz u Muzea Náchodska – Broučkův dům
19:30  ZA JAK DLOUHO ZAČNOU PEJSKA PÁLIT TLAPIČKY KDYŽ VYSTOUPÍ NA DÁLNICI
projekce filmu o stezkách, cestách i pěšinách a diskuze s režisérkou Annou Petruželovou / GVUN Jízdárna
21:00 DJ LADI DANTE (IS)
hudba, oheň, volná zábava / před GVUN Jízdárna

Od 17:00 bude u galerie mimořádně otevřená letní kavárna, příchozí se zde budou moci občerstvit pohoštěním od lokálních náchodských dodavatelů i domácími produkty.