Řekni, kde ty kytky jsou…

Kam směřuje lidský život a kam míří naše civilizace? Jakou roli sehrává v tomto směřování příroda? Proč nedochází k souladu našeho myšlení, konání a zákonů přírody? Beseda s tvůrcem instalace Řekni, kde ty kytky jsou… s Michalem Burgetem. V následné výtvarné dílně se stanete spoluautory instalace Michala Burgeta.