Na kraji krajiny

Již po šesté mohou Vaše děti strávit týden plný spontánní tvorby a vyzkoušet si rozmanité výtvarné techniky na příměstském táboře v prostředí zámeckého areálu.
Táborové téma vychází vždy z aktuální výstavy, tentokrát se zaměříme na krajinu a její hranice, přesněji řečeno na to, co vidíme a vnímáme v rámci vizuálního členění ale i významového, pocitového nebo třeba časového. Území s řekou, polem, loukou, kopcem a lesem nám dá podnět ke každodennímu hlubšímu a soustředěnému výtvarnému zkoumání a zpracování jednotlivých krajinných složek.
Uprostřed týdne se vydáme prozkoumat i jiný kraj v rámci celodenního výletu.
Tábor je vhodný pro děti s výtvarným nadšením, které se nebojí objevování nových věcí a technik

Denní režim:
7:30 – 8:00 příchod
9:00­ – 9:30 svačina
11:00 – 12:00 oběd
12:00 – 13:00 polední klid
14:30 – 15:00 svačina
15:30 – 16:00 ukončení programu

Cena zahrnuje: 5 x oběd, pitný režim po celý den, veškeré výtvarné materiály a pomůcky, jízdné při středečním výletě.

Strava: V ceně výtvarných dílen je zahrnut 4x oběd v domluvené restauraci (pondělí, úterý, čtvrtek, pátek) a pitný režim po celý den. Dopolední a odpolední svačiny si účastníci nosí vlastní. Ve středu 16. 8. plánujeme celodenní výlet. Na výletě bude domluvený oběd v nějaké restauraci.

Povinné vybavení: lahev s uzávěrem na pití, svačina na příslušný den, oblečení a obuv podle aktuálního počasí vhodné na ven, malý batoh na osobní věci, pokrývka hlavy, opalovací  krém/pláštěnka

Doporučení: Účastníci letních výtvarných dílen se budou pohybovat ve výstavních prostorách galerie mezi vzácnými exponáty. Doporučujeme připojistit dítě pro případ, že by svou neopatrností něco rozbilo.