Online beseda s Milanem Jíchou

Online Beseda s Milanem Jíchou

Přátelská přednáška s navazující besedou vedená současným předsedou spolku Amag Milanem Jíchou. O historii, současnosti i výhledech do budoucna budeme hovořit se stávajícím předsedou spolku (ve funkci od roku 2015). Společně připomeneme zásadní momenty ze spolkové historie, dlouholetou výstavní činnost a vzpomeneme i výtvarné mentory spolku, kteří výrazně ovlivnili jeho činnost.