NASZA GALERIA – XIV edycja konkursu plastycznego

Do konkursu zostaną zakwalifikowane prace należące do następujących dyscyplin artystycznych:
rysunek / grafika / kolaż
malarstwo
fotografia
rzeźba / obiekt / instalacja
nowe media

Kategorie wiekowe:
dzieci do 6 lat
dzieci 7-11 lat
dzieci 12-15 lat
młodzież 16-18 lat
dorośli

Warunki uczestnictwa w konkursie:
W konkursie mogą wziąć udział artyści, którzy mieszkają w promieniu 20 km od miasta Náchod. Uczestnicy mogą nadesłać maksymalnie trzy swoje prace. Podczas oceny prac nacisk zostanie położony na ich zgodność z tematem i indywidualną jakość poszczególnych prac. GVUN zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru niektórych spośród nadesłanych prac do celów wystawienniczych. Prace na papierze o wymiarach do 100 x 70 cm nie muszą być przygotowane do ekspozycji (oprawione), większe formaty – tak. Każda praca musi posiadać na odwrocie wyraźny opis zawierający imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, tytuł pracy i rok powstania. Prace bez opisu w takiej formie zostaną wyeliminowane z konkursu. Jeśli praca została zgłoszona przez szkołę, na odwrocie musi być opatrzona pieczątką tej szkoły. Mile widziane będą komentarze wyjaśniające prace. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej galerii (www.gvun.cz) lub odebrać w Miejskim Centrum Informacji w Náchodzie lub bezpośrednio w Galerii Sztuk Pięknych w Náchodzie.

Termin nadsyłania prac: 4.11. – 19.11.2023 r.
Prace należy dostarczyć do galerii w Náchodzie osobiście (od wtorku do niedzieli w godz. 9-17) lub wysłać pocztą na adres GVUN, Smiřických 272, 547 01 Náchod. W przypadku prac dostarczanych osobiście, będą one przyjmowane przez kustoszy w kasie galerii przy głównym wejściu. Prace powinny być starannie zapakowane, aby nie doszło do ich uszkodzenia. W opakowaniu, w którym zostały dostarczone do galerii, prace zostaną następnie zwrócone.

Ocena prac:
Jury zbierze się 20.11.2023 r. i wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń trzy najlepsze prace z każdej dyscypliny artystycznej i w każdej kategorii wiekowej.
Następnie jury wyłoni absolutnego zwycięzcę całego konkursu, który otrzyma możliwość zorganizowania indywidualnej wystawy w siedzibie GVUN Malá (Španielova pasáž, Plhovská 862, Náchod).
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy wybranych prac konkursowych w dniu 15.12.2023. Wystawa potrwa do 11.02.2024 r.

Zwrot prac:
Uczestnicy będą mogli odebrać swoje prace osobiście po zakończeniu wystawy w dniach od 12.02. do 3.03.2024 r. w godzinach od 8:00 do 15:30 lub w innym, wcześniej uzgodnionym terminie. Prace nie będą wysyłane pocztą. Prace nieodebrane w terminie zostaną zniszczone.