Naše Galerie 2021 – 13. ročník výtvarné soutěže pro občany Náchodska

Podmínky soutěže
Soutěž je určena výtvarníkům Náchodska (Broumov, Police nad Metují, Hronov, Velké Poříčí, Červený Kostelec, Náchod, Česká Skalice, Jaroměř, Nové Město nad Metují, Dobruška, Opočno a jejich přilehlé obce), kteří dosud nespolupracují s GVUN (nevystavují zde). Každý soutěžící může vzhledem k omezeným prostorovým možnostem galerie přihlásit maximálně 3 svá výtvarná díla. Práce na papíře do velikosti 100 × 70 cm nemusí být připravené k vystavení (paspartované), větší formáty ano. Každé dílo musí být na rubu viditelně označeno popiskou se jménem autora, věkovou kategorií, názvem díla a rokem vzniku. Dílo, které nebude takto označeno, bude ze soutěže vyřazeno! Pokud dílo přihlašuje škola, doplňte na zadní stranu také razítko školy. Vysvětlující komentář k dílu je vítán. Podmínkou přijetí díla do soutěže je vyplnění přihlášky, kterou si mohou soutěžící vyzvednout v Městském informačním centru v Náchodě nebo v Galerii výtvarného umění, případě stáhnout z webových stránek galerie.

Odevzdávání prací
23. 11. – 12. 12. 2021
Své práce doručte do náchodské galerie osobně (úterý – neděle, 9 – 17 hodin) nebo je zašlete poštou, na adresu: GVUN, Smiřických 272, 547 01 Náchod. V případě osobního doručení budou výtvarná díla přijímána na pokladně galerie u hlavního vchodu. Díla odevzdávejte pečlivě zabalená, aby nedošlo k jejich poškození. V dodaném obalu budou posléze i vrácena.

Vrácení prací
Přijaté soutěžní práce si budou moci autoři osobně vyzvednout po skončení výstavy, a to od 21. 2. – 6. 3. 2022 v době od 7 do 15:30 hodin, případně i v jiném termínu nebo čase po předchozí telefonické domluvě. Práce nebudeme rozesílat poštou. Díla nevyzvednutá v daném termínu budou skartována.

Hodnocení
Odborná porota bude zasedat 13. 12. 2021 a z dodaných prací vybere v každém z výtvarných oborů, v každé věkové kategorii tři výtvarná díla. Dále pak porota určí jednoho absolutního vítěze celé soutěže, kterému bude umožněno vystavit vítězné dílo na 39. ročníku Náchodského výtvarného podzimu v roce 2022. Oficiální vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci vernisáže výstavy vybraných soutěžních prací dne 21. 1. 2022. Výstava potrvá do 20. 2. 2022.