Procházka s kurátorem Davidem Chaloupkou

Procházka městem Náchodem realizovaná v rámci festivalu Den Architektury. Po zajímavých místech se sochařskými realizacemi a plastikami v architektuře města provede kurátor Galerie výtvarného umění v Náchodě David Chaloupka. Od plastik z meziválečného období ve stylu art deco (J. Horejc, B. Benda, K. Dvořák) v centru města se dostaneme až k dílům poválečným i současným plastikám ve veřejném prostoru, v některých případech umístěním nebo provedením kontroverzním.