Sobotní dílna pro rodiče s dětmi

Zveme všechny děti a jejich rodiče, prarodiče i jiné příbuzné. Otevřená dílna inspirovaná výstavou Topografické lekce, ukrajinské vizuální umění v aktuálních souvislostech.
Během workshopu budeme pracovat s různými médii, vycházet z témat migrace a cestování v čase i prostoru. Základním materiálem dílny bude hlína, kamera a text. Vytvářet budeme situace, texty, objekty a nahrávky existující ve fyzickém i virtuálním prostoru.