Sobotní dílna pro rodiče s dětmi

Zveme všechny děti a jejich rodiče, prarodiče i jiné příbuzné. Během workshopu budeme pracovat s různými médii, vycházet z témat migrace, kolonizace a cestování v čase i prostoru. Základním materiálem workshopu bude hlína, kamera a text. Vytvářet budeme situace, texty, objekty a nahrávky existující jak ve fyzickém tak i virtuálním prostoru najednou.