Možná je tento svět rájem jiné planety – Antonín Brinda

performance 14. ledna 17:00
GVUN Malá
Kurátorka výstavy: Heidi Hornáčková

Závěrečná událost k výstavě Antonína Brindy v GVUN Malá, v rámci které se představí performance The Rules of Paradise Are Never Nice (Pravidla ráje nejsou nikdy pěkná) a participativní živá akce ve spolupráci s místní komunitou.

„Možná je tento svět peklem jiné planety“ je citát známého spisovatele Aldouse Huxleyho, který proslul svým dystopickým románem s ironickým názvem Brave the New World / Krásný nový svět (v češtině román překládán i jako Konec civilizace). Tento výrok si propůjčil jako název své performance a instalace český akční umělec, teoretik a kurátor, Antonín Brinda, který se ve své praxi soustředí na témata spojená s urbanismem,  politickou geografií megalopolí, dystopií a tělem. Jeho výstava je vytvořena přímo pro GVUN Malá a je inspirovaná současnými tématy přítomnými v sociokulturním ovzduší města Náchoda, ve kterém po několik chladných týdnů autor pobýval. Během „site-specific“ performance u příležitosti vernisáže se umělec stal sběratelem materiálních vzpomínek, které v galerii posléze zanechal a vystavil. Autor sám sobě i publiku pokládá otázky, jakou stopu zanecháváme v místě, které navštívíme na krátkou dobu, a jak se vpisujeme do prostředí, kde žijeme? Kolik vzduchu prodýcháme, kolik tepla spotřebujeme, abychom mohli nějaké místo vůbec navštívit? Kolik protopíme za jednu zimu? A jak se tyto hodnoty proměňují v době ekonomické krize? Nakolik je možné se otisknout do genia loci navštívených lokalit a jak dlouho někde zůstáváme i po našem odchodu? Krev, nafta, uhlí, listí a vlasy zde leží vystavené vedle sebe, materiál umělcova těla umístěn vedle materiálu Země, které jsme neodmyslitelnou součástí. V komplexním díle Brinda nezapomněl na místní společenství, ke spolupráci přizval taiwansko-francouzského zvukového umělce Aloïse Yanga, který jeho instalaci doplnil o nahrávku z happeningu, jenž se odehrál v květnu 2022 v GVUN. Během této akce, návštěvníci galerie vyšli za soumraku do aleje a pouštěli ptákům Yangovu hudební kompozici. Vzpomínka na tuto akci rozechvívá pomyslné hranice galerie a uvádí je do pohybu v přítomném okamžiku. Oba umělci nám tak v Náchodě zanechávají multimediální prostorovou instalaci, ve které peklo i ráj fungují jako metafory hraničních bodů naší mysli. Ovšem spíše než k soustředění se na dualitu dobra a zla, jsme zde vybízeni k imaginaci dalekých světů. Jak asi vypadá ona planeta, jejímž peklem by mohl být náš svět?