Křest publikace MILAN LANGER

Kolektivní monografie představuje tvorbu multimediálního umělce Milana Langera (1944–2017)
Mnohovrstevnaté a rozsáhlé dílo Milana Langera bylo dosud širší i odbornou veřejností neprávem opomíjeno. Vizuální umělec, performer a básník Milan Langer vstoupil do uměleckého prostředí koncem 60. let v souvislosti s akčním uměním v Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Od počátku své umělecké dráhy rozvíjel vizuální poezii. V roce 1975 se přestěhoval do Hradce Králové a začal se soustavně věnovat tvorbě obrazových sérií (až do roku 2017), v rámci nichž používal především techniku sítotisku, později experimentoval s fototisky a nadále pokračoval v realizaci akcí. V 90. letech spolupracoval s hudebníky (I.R.A., MAO) a navíc pronikl do oblasti video-artu ve spojení s performancí. Roku 2000 spoluzaložil uměleckou skupinu Victory Nox Art Division Team, paralelně se věnoval vizuální poezii pomocí techniky digitálního tisku a básnické tvorbě.  Pro Langera je charakteristické propojování různých médií a rovněž velký důraz na kolektivní spolupráci při realizaci projektů, konceptuální přístup a pozice mimo oficiální umělecké prostředí.

Publikace s bohatým obrazovým doprovodem přibližuje široký záběr umělcova díla v interdisciplinárních souvislostech. Obsahuje texty Martiny Vítkové, Petra Vaňouse, Alexandera Peroutky, Lenky Dolanové, Petra Ference, Radima Kopáče a Jiřího Ptáčka ad. Monografii uzavírá rozsáhlý oddíl „Dokumentace“, kde čtenáři naleznou texty Langerových kolegů (Michala Tošnera, Jaroslava Schejbala), vzpomínky přátel a další materiály k autorově tvorbě i dokreslení jeho dynamické nonkonformní osobnosti.

Publikaci odborně recenzoval doc. PhDr. Petr Rezek.
Kniha vychází v Edici autorských knih a monografií GMU a vznikla s podporou Ministerstva kultury ČR.

Autoři textů: Martina Vítková, Petr Vaňous, Lenka Dolanová, Alexander Peroutka, Petr Ferenc, Radim Kopáč, Michal Tošner, Jiří Ptáček, Jaroslav Schejbal, Jan Kříž, Jiří Zemánek ad.
Editoři: Eva Pražanová, František Zachoval, Judita Kožíšková
Překlad textu: Radek Humpolík
Počet stran: 312
Vydaní: první
Rok vydání: 2021
Grafická úprava: Jindřich Max Pavlíček
Úprava reprodukcí: Radek Typovský, Jindřich Max Pavlíček
Tisk: H.R.G. spol. s r.o.