Konference umění a válka / Art and War Conference

Program:
30. listopadu 2023
16:00 – 18:00
Nechme to na lepší časy – promítání filmu, diskuze
Video-instalace „Nechme to na lepší časy“ prezentuje dokumentární materiál, který se věnuje hnutí uměleckého odporu a svobody na Ukrajině.
Trailer

1. prosince 2023
10:00 – 14:00
komentovaná prohlídka, diskuze s autorem

Program:
30 November 2023
4 – 6 PM
LET‘S LEAVE IT FOR BETTER TIMES – film screening
The video installation “Let‘s leave it for better times“ shows documentary material about the resistance and the freedom movement of art in Ukraine.
Trailer

1 December 2023
10 AM – 2 PM
guided tour, artist talk